WELKOM OP DE SITE VAN ANBI STICHTING CULTUUR MET HART EN ZIEL!

TALENT KANSEN BIEDEN

De ANBI Stichting Cultuur Met Hart En Ziel is een Stichting zonder winstoogmerk die in alle opzichten graag kansen biedt op het gebied van kunst & cultuur. De Stichting stimuleert activiteiten die het mogelijk maken dat een brede doelgroep van alle sociale klassen, afkomst en leeftijden bezig kan zijn en kan genieten van cultuur/kunst beleving en/of daarin op kan participeren op een laagdrempelige manier.


PASSIE VOOR KUNST, CULTUUR EN MENSEN!

De Stichting werkt bij voorkeur samen met partners die net zo’n passie hebben voor het creëren van mogelijkheden op het gebied van kunst en cultuur en cultureel erfgoed als zijzelf! Momenteel doet de Stichting dat vooral door de organisatie van Festival Met Hart En Ziel, maar ook andere initiatieven behoren tot de mogelijkheden! Dit tweedaagse festival wordt gehouden tijdens de Pinksterdagen van 2014 op Fort Vechten aan de rand van Utrecht. Dit 17 ha grootte Fort is één van de mooiste staaltjes cultureel erfgoed die Nederland rijk is.

WIN-WIN SITUATIES CREËREN!

Festival Met Hart En Ziel kenmerkt zich als een multidisciplinair festival gericht op opkomend talent binnen alle kunstdisciplines. Het wil deze talenten in muziek, theater, kunst, dans en vormgeving een bijzonder, interactief en innovatief platform aanbieden, waarop ze hun kunst en kunsten in alle opzichten volledig kunnen presenteren aan het publiek. Festival Met Hart En Ziel geeft artiesten een alternatief waarbij het concept van een beurs en een festival ‘in elkaar geschoven wordt’ met als unieke component voor iedereen (bezoekers, participanten, locatie en organisatie) een win-win situatie. Klik hier voor meer informatie over het Festival.

VERBINDEN EN INSPIREREN

De Stichting wil met haar activiteiten positieve interactie en gezamenlijke positieve belevingen tussen diverse individuen uit verschillende culturen, klassen en van verschillende leeftijden bevorderen. Inspireren en verbinden i.t.t. uitsluiten. Samen in gezamenlijkheid mooie dingen meemaken en beleven. Niet alleen praten over beter, maar daaraan bijdragen. De Stichting nodigt een ieder die daarin wil participeren of op een andere manier wil bijdragen nadrukkelijk uit om contact op te nemen met haar. De Stichting is een ANBI Stichting die openstaat voor alle vormen van bijdragen aan gezamenlijk gedragen doelen!

Tell me, i will forget.
Show me, i will remember.
Involve me, i will understand.

(Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.)
Confucius (Chinees filosoof – 551 v.Chr. – 479 v.Chr.)

Festival Met Hart En Ziel